Opgelet! Zomervakantie bij Herbômont van 17 juli t.e.m. 2 augustus. Bestellingen worden niet verzonden in deze periode.

Iets niet gevonden of iets onduidelijk?  Bel ons op +32 486 64 12 43 of gebruik het contactformulier

De cursus Voeding en Gezondheid

100,00

Het concept : zo dicht mogelijk de natuur benaderen, haar begrijpen en aanmoedigen om je leven toe te vertrouwen aan de natuur.

Voeding  & Gezondheid

Het meest complete naslagwerk in het Nederlands met uitgebreide informatie over voeding, levensstijl, de relatie ziekte-gezondheid met de natuur als genezer.

uitgebreide cursus bestaande uit 10 delen. op A4-formaat, zeer compacte en uitvoerige behandeling van het thema / Bepaal zelf op welk ritme u de cursus wil doornemen, of de bundels wil ontvangen : allemaal tegelijk, of op uw eigen vraag.

Studiemateriaal / vragenlijsten / gebaseerd op Natuurlijke Hygiëne, studie van de Levenswetten / 

Met vragen- en antwoordbladen, bijkomende informatie voor begeleiders, lesgevers, therapeuten, beroepspraktijk…. 

Voor mensen in de zorgsector, medische dienst, gezondheids-begeleiders, verplegers,  natuurvoedingswinke-liers en voor  iedereen  met een stevige persoonlijke interesse, voor gezin en gezondheid en voor iedereen die vindt dat het nu de tijd is om studie te maken over persoonlijke gezondheid – zaken die men al heel z’n leven had moeten weten. 

Deze cursus werd in 1997 opgezet door Groene Dag vzw, Vereniging voor Natuurlijke Gezondheid, in samenwerking met EUGO en de Levensark.

Sinds de woorden “Laat het natuurlijke zo natuurlijk mogelijk” voor het eerst hebben geklonken, blijft de echo nazinderen, dat alles wat wij aan de natuur doen, wij tenslotte aan onszelf doen.

Gezondheid door gezond te leven

Dr. Herbert Shelton wordt de architect van de Natuurlijke Hygiëne genoemd. 

Deze beweging die van start ging in het midden van de 19e eeuw, bestond uit de ideeën van honderden dokters, therapeuten, natuurgenezers, hulpverleners die een gewetensprobleem kregen bij de uitoefening van hun werk.  Zij maakten een synthese van de factoren die tot een goede gezondheid bijdragen.  Zij zagen ziekte niet als een toevalligheid, maar als een door diverse factoren in het leven geroepen actie van het lichaam, met het oog op het herstel van het evenwicht en het scheppen van mogelijkheden voor gezondheid. 

Niets wordt zo slecht begrepen als ziekte. In veel gevallen wordt ziekte voorgesteld als een vijand die bestreden moet worden, en niet als een deel van het genezingsproces

U kent onze visie op gezondheid. U weet dat de natuur een bedoeling heeft met ziekte en dat gezondheid de normale, natuurlijke conditie is van alles wat leeft.  Het lijkt u logisch : gezondheid door gezond te leven. Maar u bent op zoek naar bagage, degelijk studiemateriaal, dan kunnen we u deze unieke serie van cursussen sterk aanbevelen ! Groene Dag, in samenwerking met de Europese Unie voor Gezondheidsopvoeders, pakt uit met een schriftelijke cursus die in zijn geheel een totaalvormingscursus voor Gezondheids-opvoeding vormt. Gericht op zelfstudie en biedt de mogelijkheid tot uitbreiding. Het gaat over tien lijvige boekdelen, die als cursus “Voeding & Gezondheid” een van de meest gevraagde studiematerialen is, die Groene Dag  aanbiedt. In tien jaar tijd werd deze cursus door honderden therapeuten, dokters, leerkrachten en vormingswerkers aangevraagd. 

Maar de boodschap is glashelder en kan door iedereen worden verstaan.  De cursus toont de weg die leidt naar een betere gezondheid,  en geeft antwoorden op de vragen en onzekerheden van het exploreren van het domein van de natuurlijke voeding.  

De cursus schept een hard contrast tussen natuurlijke voeding en wat de industrie van de voeding heeft gemaakt en wat nu door het overgrote deel van de bevolking als onmisbaar wordt aanzien. 

Om deze cursus tot een goed einde te brengen vergt dit van deelnemers zelf studiewerk en medewerking. U bepaalt zelf het ritme en de duur van de opleiding. Engagement en een levende interesse is vereist.  U kunt ook de lesbundels opvragen uit persoonlijke interesse. De cursus kent verschillende formules, naargelang uw persoonlijke interesse, uw budget en uw bedoeling voor het volgen van de cursus. Maar in ieder geval weten we dat de studie de moeite waard is. 

De cursus – Voor wie?

– met voeding bezig is, of er een intense studie wil over maken, voor zichzelf uit persoonlijke interesse of noodzaak, voor het gezin, voor gezondheidsinstellingen en vormingsorganisaties die zelf gezondheidsprojecten op hun programma hebben.

– zorgverstrekkers die zich engageren de voeding van derden te optimaliseren of inzicht willen in de rol van voeding bij gezondheid.

– natuurvoedingswinkeliers, restaurateurs, bereiders, als verdiepingscursus voor wie in de voedingsbranche werkzaam is en streeft naar kwalitatieve verbetering

– voedings- en gezondheidstherapeuten, kinesisten, verplegers, voedingsraadgevers of mensen die zich in deze richting willen profileren. 

– onderwijzend personeel, al of niet met een vakstudie in de richting van gezondheidsvorming, voeding, lichaamswerk, geestelijke gezondheid, relaxatie e.d.

– alle geïnteresseerden die in het verleden hun persoonlijke belangstelling op het gezondheidsterrein niet wisten uit te breiden, bij gebrek aan een verdiepings- of uitbreidingscursus.

– voor wie een totaalvisie op gezondheid wil krijgen, als aanloop tot een beroepsbezigheid als raadgever of sociaal begeleider. 

– personen die geacht worden bijstand te verlenen op het vlak van gezondheid

– voor persoonlijke interesse op het vlak / begrijpen van lichaamsprocessen 

Door de belangrijkheid van de materie en de sociale context waarin de meeste mensen leven, is iedereen geacht op zijn of haar niveau iets uit te dragen van de gezondheidsboodschap. Deze cursus biedt uitzicht op de mogelijkheden en de strategie om dat te doen, zowel voor zichzelf als naar andere gezinsleden, collega’s of patiënten toe. 

Programma

Instappen en uitstappen is op ieder moment mogelijk. Kleine wijzigingen in het programma, in de loop van de cursus, zijn mogelijk. 

Op aanvraag kunnen bepaalde lesgehelen ingekort of uitgebreid worden. 

De cursus bestaat uit 10 delen van elk tien kleinere lesgehelen (in totaal 101 lessen) en is progressief samengesteld vanuit de basis-informatie naar de praktijk en de therapie toe. 

Na het leren kennen van de fundamenten, is er de praktijk – zowel persoonlijk als naar derden – die u leert wat mogelijk is op het vlak van voeding. De cursus is het werk van meer dan 10 jaar samenwerking, internationale contacten, studie, opzoekingswerk en het verzamelen van alle nuttige en degelijke informatie uit de internationale literatuur.

 In deze unieke Nederlandstalige cursus wordt geselecteerde informatie uit honderden boeken en cursussen uit de hele wereld samengebundeld tot een degelijk naslagwerk dat dikwijls zal worden geraadpleegd en dat onontbeerlijk is voor iedereen die aan begeleiding doet. 

Ook voor de persoonlijke verrijking is dit een unieke cursus omdat de thema’s duidelijk zijn opgebouwd en er aanspraak wordt gemaakt op medewerking en actie. Over ieder thema krijgt u het béste van wat beschikbaar is, en dat voor slechts een geringe bijdrage van uwentwege. 

De cursus is zo opgebouwd dat zelfstudie u in staat stelt de materie bijzonder grondig te doorwerken, terwijl ontmoetingsdagen een antwoord kunnen geven op vragen en randbemerkingen die in groep kunnen worden behandeld. 

Elke cursusbundel is minstens 100 blz geconcentreerde lectuur per lespakket, die alle informatie verschaft over voeding, levensstijl en bepaalde persoonlijke keuzes die worden gemaakt, binnen het gestelde thema. Daarnaast zijn les- en invulbladen dienstig om persoonlijke studie mogelijk te maken.  

Een greep uit de vele onderwerpen :

– Kritische vragen rond voeding : visiebepaling: hoe kom je te weten wat werkelijk als menselijke voeding is bedoeld. Relatie Voeding – Gezondheid: een gezond lichaam als ideale basis voor gezonde geestelijke prestaties. Of hoe voeding een rol speelt bij de kwaliteit van geest en lichaam

– Gezond eten = actieve preventieve gezondheidszorg. Prioriteiten bij voedings-veranderingen. 

– Overgangsverschijnselen, moeilijkheden  e.a. Begeleiding

– Basisbeginselen van gezonde voeding : hoe – wat – wanneer – hoeveel – waarom

– Lichaamsreiniging, de sterk onderschatte intoxicatie en de relatie tot  energie…

– Geschiedenis van de gezondheidsbeweging in België, Nederland, in Europa en de V.S.

– Kritische studie van verschillende gezondheidssystemen.

– Het ontdekken van het oorzakelijk verband : hoe reageert het lichaam?

– De geneeskracht van de voeding met alle aanverwante thema’s / Basispraktijk-principes

– Boekbesprekingen aan de hand van persoonlijke opdrachten / Themakeuzes : probleemvoeding…

– Doorheen de verschillende thema’s komen onze meest bekende ziektebeelden voor. Van Aambeien tot Zwaarlijvigheid.

Zenuwspanningen en hun relatie met een niet aangepaste voeding.

Afrekenen met duizend-en-één vergissingen op het vlak van voeding en gezondheid.

Dit is een compromisloze cursus die alleen maar geschikt is voor mensen die géén halve antwoorden of oplossingen wensen. Zelfs al is de materie soms ontnuchterend, is het belangrijk voor iedereen om ze te kennen, omdat ze een oriëntatie biedt  voor wie aan eigen gezondheid wil werken. 

De cursus wordt gespreid over 10 delen  van 10 lessen:

 1. BASISGEDEELTE: Uitgangspunten / Elementaire Begrippen / Het gebruik van Rauwkost / Het instinct / Biologisch of niet?
 1. VALKUILEN voor VOEDING : de tegenpool van natuurlijk voedsel. Winnen of verliezen: de antivoeding / van suiker tot… 
 2. ALLES OVER FRUIT & de juiste fruitconsumptie : basisvoeding 
 3. GROENTEN & evenwicht in de voeding / zuur-basen / 
 1. JUIST COMBINEREN voor meer vitaliteit / spijsvertering / 
 1. Van Ziek naar Gezond / intoxicatie /zin van ziek-zijn / ontgiftiging
 1. SIGNALEN van het zieke lichaam / wat vertellen de tong, huid, en andere signalen van eliminatie en herstel
 1. VOEDINGSPRAKTIJK /  kennis maken met Prof. Ehret en zijn Mucusvrije Voeding / Kiemen / Receptuur & voedingslessen.
 2. De “GROTE 3 van de voeding” Wat is de waarde van Calorieën ?Voedingssubstanties : vitamines, mineralen enz. 
 1. Gezondheidshulpmiddelen & therapeutische informatie / De praktijk van de gezondheidsopvoeders

> Na betaling krijgt u onmiddellijk toegang tot lessen 1-10, Lesbundel 1; binnen de 24 uur volgt een Dropbox-link voor het downloaden van alle documenten. 

Updating…
 • Geen producten in je winkelmand.